Geen uitwisseling van persoonlijke informatie

Vertaling van No personal information exchanged with DuckDuckGo door clem 17 Jul 2015

DuckDuckGo is altijd op zoek naar manieren om het vertrouwen in hun strenge privacy-beleid te versterken. Ze zijn zich daar nog meer van bewust na een onderzoek van het PEW research center dat onlangs meldde dat (in het onderzoek) “91% van de volwassenen het eens of zeer eens is met de vraag of consumenten de controle over de persoonlijke informatie, die wordt verzameld en gebruikt door bedrijven, hebben verloren.”.
Om meer vertrouwen en transparantie over te brengen is de relatie met hun partners van groot belang. Hiervoor werd ons een verzoek gedaan, en we zijn blij om ons daartoe te verplichten, door publiekelijk te verklaren dat:
“Er geen persoonlijke informatie wordt uitgewisseld tussen Linux Mint en DuckDuckGo.”

Posted by:

Joan

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Back to Top