Gebruik maken van ‘alias’

In bash (de terminal) is het mogelijk om gebruik te maken van aliassen. Een alias is niet meer of minder dan een vervanging van een commando. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het commando install in plaats van sudo apt-get install -y. Het scheelt wat intik-werk en het is gemakkelijker te onthouden voor de beginnende linux gebruiker.

Onder Linux Mint is het bestand .bashrc totaal leeg en kunnen we die dus gebruiken voor de aliassen.


Maar hoe stel je dat nu in?

Open nu het bestand .bashrc met gEdit.
$ gedit .bashrc

Voeg de volgende regels toe aan het bestand:
alias update="sudo aptitude update"
alias install="sudo aptitude install"
alias upgrade="sudo aptitude safe-upgrade"
alias remove="sudo aptitude remove"
alias shutdown="sudo shutdown -h now"
alias reboot="sudo reboot"
alias free="free -m"

Als we het bestand hebben opgeslagen sluiten we de terminal en starten een nieuwe. We kunnen de aliassen nu simpel testen door achter de prompt simpelweg free te typen.
$ free

We krijgen dan de volgende uitvoer:
total used free shared buffers cached
Mem: 3023 1567 1455 0 91 819
-/+ buffers/cache: 656 2366
Swap: 3829 0 3829

De aliassen werken. Als we nu willen upgraden geven we simpel weg de volgende commando’s: update en daarna upgrade.

Het leven is ietsje simpeler geworden.

Posted by:

schorem

1 Comment

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Back to Top