Bijwerkbeheer in Linux Mint 19.2

Bericht van Pjotr op het Linux Mint NL forum
De verschillende niveaus in Bijwerkbeheer (mintupdate) van Linux Mint 19.2 gaat geheel verdwijnen.

Op Github staat de lijst met verwijderingen zoals hieronder aangegeven.

* Remove levels from preferences
* Remove levels from main view
* Remove levels from mintupdate-cli
* Remove levels from help
* Remove levels and rules from classes, checkAPT
* Remove levels from shortcuts, icons, dconf, man and POT
* Help: Remove obsolete policy page

Timeshift wordt daardoor een nog belangrijker hulpmiddel voor het maken van momentopnamen en herstel bij eventuele problemen met nieuwe updates.

Door het verwijderen van de niveaus in bijwerkbeheer van Linux Mint 19.2 worden alle pakketten bijgewerkt en dat is niet altijd wenselijk voor bijvoorbeeld Grub, systemd en systeemkern.

Om bij een update toch enige vastigheid te hebben voor het niet veranderen van bepaalde pakketten kunnen deze worden “bevroren” met apt-mark en zijn de belangrijkste pakketten van het weggevallen “niveau 4” beschermd tegen bijwerken.

OMSCHRIJVING
apt-mark kan gebruikt worden als een geïntegreerd frontend waarmee verschillende instellingen van een pakket
ingesteld kunnen worden, zoals een pakket als automatisch/handmatig geïnstalleerd markeren of wijzigingen
aanbrengen aan dpkg-selecties zoals handhaven, installeren, verwijderen, wissen, welke bijvoorbeeld door apt-get
dselect-upgrade en aptitude gerespecteerd worden.

Een uitgebreide Nederlandstalige beschrijving kan in de terminal worden gevonden met man apt-mark.

Vastzetten en vrijgeven van pakketten.
De tip die door Pjotr op zijn site wordt gegeven voor het vastzetten en weer vrijgeven van de belangrijkste systeemonderdelen is apt-mark hold en wordt hieronder besproken.

* Vastzetten.
Hiermee worden de gewenste pakketten (in dit geval Grub, systemd en systeemkern) vastgezet .

Let op: dit is één lange regel!
sudo apt-mark hold “grub*” systemd systemd-sysv lightdm slick-greeter “linux-generic*” “linux-headers-generic*” “linux-image-generic*” “linux-signed-generic*” “linux-signed-image-generic*” linux-libc-dev

Kopieer en plak de regel in de terminal en druk op de Return of OK toets.

* Nakijken
Het controleren van de vastgezette pakketten kan in de terminal met:
apt-mark showhold

* Ongedaan maken.
Om de pakketten weer los te maken kan de volgende regel in de terminal worden gebruikt.

Let op: dit is één lange regel!
sudo apt-mark unhold “grub*” systemd systemd-sysv lightdm slick-greeter “linux-generic*” “linux-headers-generic*” “linux-image-generic*” “linux-signed-generic*” “linux-signed-image-generic*” linux-libc-dev

Kopieer en plak de regel in de terminal en druk op de Return of OK toets.

Met apt-mark showhold zou nu, van deze losgemaakte onderdelen, geen enkele uitvoer meer moeten worden getoond

* Tot slot.
Start hierna Bijwerkbeheer, ververs het en installeer eventuele nieuwe bijgewerkte pakketten.

P.S.

In een vervolgbericht van het Linux Mint team wordt aanvullende informatie gegeven over dit onderwerp.

Het bericht:

Verwijder niveaus volledig.

Als oplossing tegen regressies was het niveaysysteem verouderd door de switch naar systeemmomentopnamen. Het bleef echter in de updatebeheerder staan als iets dat kon worden ingeschakeld voor het oplossen van problemen.

Feedback laat ons zien dat het niet voor dit doel wordt gebruikt en dat het door sommige gebruikers nog steeds verkeerd wordt geïnterpreteerd als een manier om updates permanent te filteren.

Het is ook vermeldenswaard dat, hoewel dit een slechte praktijk is, dergelijke filtering kan worden bereikt door gebruik te maken van de zwarte lijst (die net als het niveausysteem ook jokertekens ondersteunt).

Posted by:

Joan

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Back to Top