Linux Mint versie upgraden

Nu de nieuwe versie Linux Mint 17.2 Rafaela is vrijgegeven is het ook nuttig om te beslissen of wordt geüpgraded of niet.

Deze tekst is een korte beschrijving van het Engelstalige artikel op de Linux Mint hoofdsite .”

Algemene overwegingen

1. Is een upgrade nodig?
-Als alles prima werkt en het huidige systeem naar tevredenheid functioneert, dan is het niet nodig om te upgraden.
-Als fout- en beveiliging-updates belangrijk zijn, moet u regelmatig upgraden naar de nieuwste versies.
-Als algemene regel … tenzij het nodig of echt gewenst is, is er geen reden om te upgraden.

2. Belangrijkste aspecten bij een upgrade zijn:
– Dat uw gegevens veilig zijn
– Dat het resultaat een volledig functioneel systeem is
Het maakt niet uit op welke manier wordt geüpgraded. Het eerste wat moet gebeuren is een ​​maken van een back-up van uw gegevens.
Als er iets gebeurt met het besturingssysteem, kan alles opnieuw worden geïnstalleerd. Als u uw gegevens verliest … is dat een ander verhaal.

Elke versie wordt geleverd met een andere kernel. Dit betekent dat de hardware anders kan worden benaderd. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een grafische kaart of een draadloze adapter die momenteel prima werkt onder Linux Mint, niet direct door de nieuwere Linux Mint versie wordt herkend. In sommige gevallen kan dit betekenen dat het upgraden naar een nieuwe versie geen goede beslissing is. Er is maar één manier om dat te weten:
Gebruik de Linux Mint live-dvd, stick of Virtuele machine. Dankzij deze, kan worden bekeken of de nieuwere versie op uw computer alle hardware herkend.

Veilig zijn:
Maak een volledige back-up van uw gegevens op een extern apparaat.
Download en brand een live-dvd/stick van de nieuwere versie, en controleren of uw hardware volledig functioneel is.

De verschillende manieren van upgraden
Upgraden naar een nieuwere versie kan in twee categorieën worden ingedeeld: “verse” en “pakket” upgrades.

1. “Verse” upgrades
Met een “verse” upgrade wordt de nieuwe live-versie gebruikt voor een nieuwe schone installatie en wordt de bestaande partities overschreven.

Een “verse” upgrade bestaat uit de volgende stappen:
-Het maken van een back-up van de gegevens
-Het maken van een back-up van de software selectie
-Het uitvoeren van een nieuwe installatie met behulp van de nieuwe live-versie
-Het herstellen van de data
-Het herstellen van de software selectie
Dit is de aanbevolen manier om Linux Mint te upgraden:

Veilig: Uw gegevens staan veilig extern. Een fout tijdens de installatie kan deze niet beïnvloeden.
Snel: De live-versie voor de nieuwe Linux Mint bevat gecomprimeerde gegevens. Het downloaden van de ISO en een verse installatie met een live-versie kan sneller zijn dan het upgraden van het systeem van de repositories.
Betrouwbaar: Ten eerste, de mogelijkheid om uw hardware te testen. Als er iets niet goed werkt kan worden besloten om niet te upgraden. Ten tweede, ontstaat een systeem dat volledig werd getest door het ontwikkelingsteam en de gemeenschap.
Gemakkelijk: De dingen gaan zoals gepland.

2. “Package” upgrades
Een “package” upgrade omvat de volgende stappen:
-Selecteer met APT de repositories van de nieuwe versie
-Vraag APT om een ​​volledige upgrade uit te voeren
APT is het pakket management systeem dat door Linux Mint wordt gebruikt.
Deze manier van upgraden van Linux Mint wordt alleen aanbevolen voor gevorderde gebruikers.

Nadelen:
Langzaam: APT zal alle pakketten van de nieuwe versie op uw systeem downloaden en installeren. Met behulp van een schone installatie met een live-versie worden echter alleen de nodigde gegevens gedownload.
Onbetrouwbare: Afhankelijk van uw wijzigingen, bronnen, toegevoegde software en configuratie zou dit kunnen eindigen met een systeem dat heel anders werkt en voelt dan een gloednieuwe Linux Mint versie.
Risico: De verleiding met een upgrade met APT om geen back-ups uit te voeren … omdat de partities niet worden overschreven, … denken na over het risico.
Gecompliceerd: Pakketconflicten kunnen complexe afhankelijkheden veroorzaken die mogelijk moeilijk op te lossen zijn.

Voordelen:
Geautomatiseerd: APT doet alles voor u (goed, totdat er iets mis gaat natuurlijk)
Real upgrade: Een “vers” upgrade is net zoiets als de nieuwe Linux Mint met uw gegevens …. In vergelijking voelt het met deze methode meer als “het oude systeem” met de nieuwere versie eronder.

Hoe te upgraden
In deze beschrijving gaan we een “vers” upgrade doen.

1. Maak een back-up van uw bestaande systeem
U wilt Uw persoonlijke gegevens simpelweg niet verliezen … en uw software selectie om alle applicaties die zijn toegevoegd niet opnieuw te moeten installeren.

1.1 Back-up van uw gegevens
Open Mint-Back-up in het Menu
Klik op “Back-up van bestanden”.

Selecteer uw home directory voor de bron.
Selecteer idealiter een extern volume voor de back-up van de bestanden als bestemming (de partitie wordt geformatteerd tijdens de installatie)
In de geavanceerde opties kiezen uit de volgende:
Een beschrijving (altijd een goed idee om toe te voegen aan een back-up)
Het output formaat van de back-up opslaan als map of als archief … (archiveren duurt langer, maar een ​​archief back-up naar NTFS / FAT-volumes op Windows-bestandssystemen behoud permissies die niet worden bewaard door een directory back-up)
Overschrijven (deze instelling kan worden genegeerd, het is alleen van belang voor het bijwerken van een back-up)
Bevestig integriteit: trager, maar betrouwbaarder, controleert de handtekening van elk bestand.
Behoud permissies en tijdstempels: Dit moet worden geselecteerd.
Volg symlinks: Niet nodig.

Klik op “Verder”

Om ruimte en tijd te besparen, verwijder dingen die niet nodig zijn. Bijvoorbeeld, een ​​back-up van “mijn sandbox” en “downloads” directory’s.

Wanneer u klaar bent, klikt u op “Verder”.

Lees de informatie over uw back-up en druk op “Apply” of “OK”.

Opmerking: Als de back-up is voltooid, ongeacht het vertrouwen in de back-up tool, controleer of alle bestanden en mappen met succes werden gekopieerd. Als gekozen is voor een back-up als archief, open het dan om te zien of het werkt en of alles er in zit wat het zou moeten bevat. De tool is stabiel, maar er kan altijd een fout ontstaan … (er zijn programma’s waarmee een vergelijking kan worden gemaakt en verschillen kunnen worden getoond).

1.2 Back-up software selectie.
Open Mint-Back-up van het Menu
Klik op “Back-up software selectie”.

Kies idealiter een extern volume als bestemming (de partitie wordt tijdens de installatie geformatteerd).

Het volgende scherm toont alle pakketten die aan Linux Mint zijn toegevoegd. Selecteer alleen degene die nodig zijn voor de back-up en klik op “Apply” of “OK”.

Opmerking: Als de back-up klaar is ga dan naar de bestemming en controleer een bestand waarvan de naam begint met “software_selection”. Dit is de back-up van de software selectie.

2. Test en installeren van de nieuwe Linux Mint versie
Download de ISO voor de nieuwere versie van Linux Mint. (zie ook LMNLwiki Distro installeren)
Controleer de MD5-handtekening.
Branden met lage snelheid op een live-DVD/Stick.
Start de pc vanaf de live-DVD/stick en “Controleer de schijf integriteit”.
Start daarna de nieuwe Linux Mint.
Controleren of uw hardware goed wordt herkend (grafische kaart, wireless..etc)
Zodra deze nieuwe versie goed werkt kan op “Install” op het bureaublad worden geklikt waarna een normale installatie wordt gestart.

3.1 Restore uw gegevens
Open Mint-Back-up van het Menu

Klik op “Bestanden terugzetten”.

Kies “Archive” voor een back-up van uw gegevens als archief, kies anders “Directory”. Wijs de bron of de locatie van de back-up van uw gegevens aan.

Zet de nieuwe home-map als bestemming.
U kunt de geavanceerde opties negeren omdat uw home-map op dit moment leeg is. Deze instellingen zijn er alleen om dingen te optimaliseren voor regelmatige back-ups.

Lees de informatie in en druk op “Toepassen” als u klaar bent.

3.2 Herstel uw software selectie
Open Mint-Back-up in het Menu

Klik op “Restore software selectie”.

Selecteer het software back-up selectie bestand en druk op “Verder”.

In het volgende scherm kunt u een lijst van pakketten zien. Selecteer degene die geïnstalleerd moet worden en druk op “Apply” of “OK”.

Posted by:

Joan

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Back to Top