Wat biedt Cinnamon 2.6

Dit is een korte vertaling van Cinnamon 2.6  – door clem 226 op de officiele Linux Mint site van 2 juni 2015

Algemeen
Deze nieuwe Cinnamon 2.6 zal in Linux Mint 17.2 “Rafaela” en LMDE 2 “Betsy” zijn geintegreerd.

* Core verbeteringen
– Desktop bevriest
Voor ondersteunde Cinnamon hardware wordt een nieuwe “cogl” API gebruikt om een aantal oorzaken van desktop bevriezen te voorkomen.

In geval van bevriezing of als een herstarten nodig is om welke reden dan ook, kan via de sneltoetsencombinatie Ctrl+Alt+Escape de Nemo en Cinnamon-settings-daemon worden herstart, wat betekent dat de sessie herstart met de inhoud zoals het was. Alle vensters en toepassingen blijven open. In tegenstelling tot de Ctrl+Alt+Backspace die de sessie beëindigd en terugkeert naar het login-scherm.

– logind / consolekit-upower ondersteuning
Het is niet meer nodig om Cinnamon opnieuw te compileren voor ondersteuning met consolekit of logind . Met gsettings kan worden beslist welke relevante Cinnamon componenten van sessie/power-beheer worden gebruikt:
-Stel org.cinnamon.desktop.session sessie-manager-user-logind in op true, hierdoor sluit Cinnamon met “logind” in het afsluitdialoogvenster restart/shutdown/suspend/hibernate, of false voor restart/shutdown via consolekit en suspend/hibernate via upower.
-Stel org.cinnamon.desktop.session settings-daemon-uses-logind op een vergelijkbare manier in om suspending/hibernating te controleren op inactieviteit of via multimedia toetsen.
-Stel org.cinnamon.desktop.session screensaver-uses-logind in op true om de screensaver te sturen met logind of op false voor consolekit.

Zet, in distributies die systemd gebruiken of verspreid zijn met een oudere versie van upower, de eerste twee instellingen op true.
Zet, in distributies met MDM versie 1.8 of lager, de derde instelling op false (MDM ontgrendelen via logind ondersteuning werd geïntroduceerd in versie 2.0).
Anders instellen van deze opties naar eigen inzicht.

* Reactievermogen, laadtijden en CPU-gebruik
Er is veel energie besteed om het CPU-gebruik in verschillende delen van Cinnamon te herzien en verbeteringen aan te brengen. Prestaties werden behaald door het optimaliseren van reactie op bepaalde gebeurtenissen en het verminderen van het aantal/herhalende taken.
Bijvoorbeeld: Het menu vernieuwd ongeveer 6 maal minder dan voorheen … signalen als gevolg van een USB-apparaat worden per 4 gegroepeerd tot 1 actie. Het deel docinfo van Cinnamon dat “recente bestanden” behandelt werd geoptimaliseerd. Kleine functies, zoals het genereren van miniaturen voor “recente bestanden” in het toepassing menu vergde veel van de middelen en aanpassingen hebben hier geleid tot een aanzienlijke vermindering van CPU-gebruik. Onnodige berekeningen in het deel “venster beheer” zijn verwijderd, hetgeen zinloos CPU gebruik vermindert met ongeveer 40% van het aantal CPU tikken per seconde).

De laadtijden werden beoordeeld (Cinnamon en MDM) en bleek uitstekend, met uitzondering van de start van Cinnamon nadat een computer op- of herstart. Overwegende dat een normaal Cinnamon initialisatie doorgaans tussen 0 en 2 seconden duurt, duurde de allereerste tot 40 seconden op een aantal van onze testsystemen. De reden was een gebrek aan HDD-lezen cache, vooral bij GioAppInfo en de pictogram thema data. Om deze eerste laadtijd te verminderen introduceert Cinnamon 2.6 een preload mechanisme dat thema’s en app info eerder en asynchroon laadt. Niet-standaard icoon thema’s kunnen worden toegevoegd aan /etc/cinnamon/preload/iconthemes.d/.

Tot slot, werd informatie toegevoegd aan Looking-glass-logs om opstarttijden te melden alsook om aan te geven hoeveel tijd elke enabled applet gebruikt.

* Multi-monitor en multi-panel
Ondersteuning voor meerdere beeldschermen is verbeterd. Met betere window-list-acties en nieuwe sneltoetsen kunnen vensters worden verhuist naar andere monitoren (Super+Shift en pijltjestoetsen). Maar de meest belangrijke verbetering is dat nu meerdere panelen op meerdere monitors mogelijk zijn.

Applets werken nu beter bij het uitvoeren van meerdere taken van zichzelf en een aantal van hen zijn slimmer met multi-monitor/multi-paneel setups. Bijvoorbeeld een window-list-applet liet niet de vensters van een andere monitor zien als die monitor een paneel met een eigen window-list had.

* Screensaver
Tot versie 2.6 was “cinnamon-screensaver” niet meer dan een “scherm slot” en niet echt om een animatie te tonen.
Dit wordt veranderd omdat het nu ondersteuning voor XScreenSaver modules en HTML5 screensavers heeft.
Opmerking: Helderheid en toetsenbordverlichting zijn nu ook aanpasbaar via multimedia toetsen terwijl het scherm is vergrendeld.

* Panelen en applets
– Paneel verbeteringen
De panelen kunnen nu worden toegevoegd/verwijderd/individueel geconfigureerd/verplaatst naar verschillende posities op een of meerdere monitoren.
Ze hebben een nieuwe manier voor het verbergen/tonen (intelli-hide) en de manier waarop de links/midden/rechts zones zijn gedefinieerd werd opnieuw ontworpen.

– Applet verbeteringen
Een nieuwe “inhibit applet” werd ingevoegd om meldingen van energiebeheer snel uit of aan te schakelen. Dit is handig bij presentaties om ongewenste meldingen en pop-up te voorkomen en om te voorkomen dat het scherm dimt of de helderheid wordt vergrendeld. Hiermee is het nu mogelijk om energie-instellingen tijdelijk uit te schakelen.

De inhibit applet meldt ook wanneer een ander programma energiebeheer uitschakelt. Dit kan handig zijn om te weten of programma’s hiermee iets “doen”.

– De gebruiker en het netwerk applets zijn enigszins verbeterd.

– Het geluid applet geeft beter PulseAudio ondersteuning, het detecteert uitvoer apparaten nauwkeuriger, heeft een iets vernieuwde gebruikersinterface en een nieuwe toepassing mixer (het geluidsniveau voor de afzonderlijke applicaties kan direct via de applet worden aangepast).

* Betere instellingen
-De “System Settings” werden vernieuwd en gereorganiseerd met een nieuwe look, lay-out en overgangen.
-De window-effects-settings zijn versimpeld en uitgebreid.

Venster effecten zijn voorgedefinieerde evenals de aanpasbare effecten.
Nieuwe configuratie-opties op het bureaublad introduceren nog meer een thuis gevoel … de eerste dag van de week, de grootte/aanwezigheid van de multimediatoetsen OSD.

De standaard instellingen werden beoordeeld en licht afgestemd. Vensters openen nu in het midden van het scherm, ondersteunde hardware-touchpads gebruiken standaard twee vingers scrollen … etc.

* Power management
De power applet werd grotendeels vernieuwd, het detecteert de batterijen veel beter en geeft een overzicht op secundaire apparaten. Het behandelt ook de helderheid van het scherm en het toetsenbord backlight.

De “Startup Applications” configuratietool werd herschreven als een native Cinnamon instellingen module.

* Nemo verbeteringen
Het is nu door de nieuwe Plugin Manager makkelijker om Nemo Actions/Scripts/Extensions te starten/stoppen.
De context menu’s zijn vereenvoudigd met nu alleen de meest nuttige acties. Natuurlijk is het mogelijk om Nemo te configureren met voorkeuren voor het tonen van alle beschikbare acties.
File operaties komen nu in een wachtrij en worden uitgevoerd in volgorde in plaats van parallel.
Het PolicyKit beleid voor “Open Root” werd veranderd in “cache autorisatie” waardoor herhaaldelijk een wachtwoord invoeren overbodig is.

* Verbetering van de toegankelijkheid
Er zijn pogingen gedaan om ATK / Orca ondersteuning in visuele Cinnamon componenten te verbeteren.

Ook het vergrootglas en de muis-zoom-modifier zijn verbeterd en aanpasbaar.

Het toetsenbord op het scherm werd gedeeltelijk vernieuwd. Het toont/verbergt dankzij een ​​nieuwe “On-Screen Keyboard Applet”.
Hierdoor zal, wanneer het toetsenbord op het scherm verschijnt, de grootte van de werkruimte dienovereenkomstig verminderen en vensters eronder opnieuw worden aangepast (vergelijkbaar met de auto-hide-functie van het paneel).

* Informatie voor ontwikkelaars
Cinnamon 2.6 biedt nu documentatie, tutorials en API referenties voor ontwikkelaars. U kunt de documentatie via devhelp installeren met het “cinnamon-doc” pakket, of blader online op http://developer.linuxmint.com.

Posted by:

Joan

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Back to Top