Hulp voor Linux Mint, waar vindt je die?

Buurtlinux , de Linux Mint hulp bij jou in de buurt.

Er wordt vaak om hulp gevraagd bij problemen met installeren of de werking van computerprogramma’s. Veel computer informatie in echter in het Engels en voor veel mensen een extra probleem omdat zij de taal niet machtig zijn.

Ondanks dat er al veel informatie in het Nederlands op internet is te vinden, is dit geen garantie dat het ook wordt begrepen.
Linux forums vormen dan een geschikt omgeving om hulp te vinden bij vragen of problemen met een Linux installatie en wordt men desnoods stap voor stap verder geholpen naar een oplossing. Er zijn zelfs speciale forums voor beginners of ervaren gebruikers.
Voor Linux Mint is er deze Linux Mint Nederland local community (LMNL loco). Niet een site alleen voor Nederland maar een Nederlandstalige gemeenschap voor informatie en hulp bij het gebruik van Linux Mint en aanverwanten met een forum, een wiki, Facebook en Twitter site.
De LMNL loco richt zich vooral op beginnende en gevorderde gebruikers, hoewel er ook zeer ervaren gebruikers onder de leden te vinden zijn.

Helaas kan men de problemen niet altijd oplossen met de hulp die via het internet is gevonden. Vooral beginners hebben door de vele nieuwe technische termen of onervarenheid met Linux Mint extra hulp nodig om een goed werkend Linux Mint systeem op te zetten en te onderhouden.
In deze situatie kan men terecht bij verschillende Linux computerclub waarvan de grootste Nederlandse clubs ook op de LMNL wiki worden vermeld.

Doordat niet iedereen in de gelegenheid was om een van de computerclub bijeenkomsten te bezoeken en internet nog niet veel Linux informatie bevatte ontstond het initiatief om Linux hulp in de buurt te organiseren met de naam BuurtLinux. Dit initiatief heeft er voor gezorgd dat er in de loop der jaren een groot aantal vrijwilligers bij de BuurtLinux zijn aangesloten. Deze vrijwilligers bieden hulp bij Linux gebruikers thuis en is gratis of tegen een kleine vergoeding voor gebruikte materialen.

Omdat de organisatie van de BuurtLinux steeds grotere vormen aannam werd het ondoenlijk om dat op dezelfde manier voort te zetten. De BuurtLinux voorziet echter in een grote behoefte en werd daarom gezocht naar een alternatief. Dat is gevonden door het in 2014 onder de vlag van de Nederlandese Linux Gebruikers Groep (NLLGG) te brengen.

Bij de BuurtLinux kan een afspraak worden gemaakt met een ervaren Linux gebruiker in de buurt die desgewenst bij U thuis komt om te helpen bij vragen of problemen met Linux Mint systemen. Deze ervaren gebruikers zijn vrijwilligers die als steunpunt op een kaart van de Buurtlinux zijn te vinden.
Al naar gelang de gevraagde hulp en tijd die nodig is om het probleem op te lossen is dit gratis, of betaald men een kleine vergoeding voor reiskosten of gebruikte materialen dat met de vrijwilliger vooraf wordt afgesproken.

Wij van de LMNL loco hopen dat met deze informatie nog meer plezier met Linux Mint wordt beleefd en dat de nieuws en hulponderdelen die boven in deze pagina te vinden zijn voldoende steun bieden. Mocht dat niet het geval zijn kunt u ook terecht bij de computerclubs of een van de steunpunten van de Buurtlinux.

Posted by:

Joan

2 Comments

  1. Leon -  7 augustus 2015 - 14:37

    “…. en internet nog niet veel Linux informatie bevatte ontstond het initiatief om Linux hulp in de buurt te organiseren met de naam BuurtLinux”
    En dat klopt dus niet, buurtlinux is in 2011 opgericht. Er was in die tijd van alles te vinden over Linux, zowel voor beginners als gevorderden.

    Beantwoorden

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Back to Top