Windows10 aan Mint koppelen

Problemen met het aankoppelen van Windows10 in Linux Mint.

Bij een dubbele installatie (dualboot) van Windows 10 (met een nieuwe instelling) en Linux Mint, blokkeert Windows de toegang vanuit Mint.
Dat is lastig als bestanden uit Windows in Mint moeten worden gebruikt.

Paul de Koning hier een oplossing voor gevonden en getest met LM-17.3.

Ga naar Windows.
In zoekvenster typ in 'cmd'
Rechtstklik nu en selecteer 'als administrator uitvoeren'
Type: powercfg /h off

Zie hiervoor ook LMNL-loco Facebook pagina.

Posted by:

Joan

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Back to Top