De kinderziekten van Sara, Samba Linux Mint 18.

Nu we de eerste stappen met “Sara” hebben gedaan wordt het duidelijk waar veranderingen hebben plaatsgevonden of nog verbeteringen nodig zijn.

Samba
Omdat er tegenwoordig veel gebruik wordt gemaakt van een verbinding tussen verschillende pc’s, ondervinden veel gebruikers problemen met het aan de praat krijgen van Samba en de smb-server in Mint 18.
Niet alle Samba onderdelen worden in Mint 18 distro’s geïnstalleerd. De reden daarvan is niet duidelijk, maar heeft kennelijk te maken met de verschillen per versie en worden daarom alleen de hoofdonderdelen geïnstalleerd. Hierdoor moeten achteraf versie specifieke onderdelen worden geïnstalleerd en daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Hier volgen enkele oplossingen met vermelding van de bron.

Samba server Installeren. Bron – phpBB Linux Mint forums Installing Samba Server in Mint 18
Na een en ander te hebben onderzocht is mijn keuze gevallen op de optie:
.     sudo apt-get install samba –install-recommends
Werkt dit niet, gebruik dan
.     sudo apt-get install samba
Met deze manier hoeft men niet zelf te zoeken naar de verschillende onderdelen voor de verschillende Mint 18 versies, omdat de optie < recommends > onderzoekt welke pakketten voor de gebruikte versie nodig en onnodige zijn. Daarna moeten nog wel de locaties en wachtwoorden worden ingesteld, waarvan hieronder enkele voorbeelden.

Mappen delen 1. Bron – Leo Cardinaals’s Weblog Verbindingen (Samba)
Samba mappen kunnen worden ingesteld via de optie < Share > in het muismenu van Bestandsbeheer, maar wordt niet in alle bestandsbeheerders ondersteund. Zie hiervoor de iets verouderde maar nog goed bruikbare beschrijving van Leo Cardinaals.
Kijk ook naar de verschillen van distributies bij BONUS INFO: op forums.linuxmint.

Mappen delen 2. Bron – Samba Setting the Stage
Een andere optie is dit via het bestand smb.conf te doen dat in de map /etc/samba/ is te vinden.
De meeste gegevens voor een verbinding tussen computers < stand alone > zijn al ingevuld.
Enkele gegevens die nog moeten worden ingevuld zijn:

– Direct onder # Global parameters
.    workgroup = NetNaam (NetNaam is een voorbeeld, waarbij kleine of grote letter geen verschil maken.

– Helemaal onderaan in smb.conf komen de gedeelde mappen. Als er al een bruikbaar smb.conf aanwezig is kunnen de gegeven daaruit worden gekopieerd.
Tekst achter # en ; wordt niet door Samba gebruikt.
Locatie < path > is verplicht en geeft de locatie van de map aan.
De naam tussen [ ] is een zelf gekozen naam voor een map en wordt in het netwerk getoond. Zonder naam is de map niet zichtbaar.

[Home PC]
     path = /home
   ; valid user = usernaam1, usernaam2
     read only = No
   ; browseable = No
# Dit is een mogelijkheid om de /home map te koppelen.
# < valid user > is niet verplicht maar maakt de map alleen leesbaar voor de aangegeven gebruikers
# < read only > is in dit geval nodig om aan te geven dat de map bewerkt kan worden.
# Mappen kunnen (voor bepaalde gebruikers) onzichtbaar worden gemaakt door < browseable = No >.

[Openbaar PC]
    comment = Openbare map op de pc
    path = /home/jos/Openbaar
    read only = No
    guest ok = Yes
# Een voorbeeld van een openbare map waarin iedereen kan werken.
# < comment > is enkel informatie voor de gebruiker en is niet van invloed op de werking van Samba.

Wachtwoorden instellen. Bron – vissesh.home Versleutelde wachtwoorden
Het Samba wachtwoord is niet hetzelfde als het Linux wachtwoord en is nodig om via Samba in niet openbare mappen te kunnen werken. Hoe dat gedaan kan worden staat duidelijk in het artikel beschreven onder het kopje “Samba in een gemengde netwerkomgeving” en is in het kort als volgt.

– Plaats in smb.conf, onder de sectie # Global de volgende twee regels
    security = USER
    encrypt passwords = Yes

– In de terminal
Controleer de Linux gebruikersnaam
.    useradd gebruiker -p password -m
Hier moet bij “gebruiker” een gebruikersnaam worden ingevuld.

Ter beveiliging werkt het volgende alleen na het sudo wachtwoord.
Stel het wachtwoord voor Samba in
.    sudo smbpasswd -a gebruiker
.    New SMB password:
.    Retype new SMB password:
Hier moet bij sudo de “gebruiker” worden ingevuld en twee maal het nieuwe wachtwoord worden getypt. Als alles goed is staat er daarna “Added user gebruiker”.

Veranderen van een wachtwoord
.   sudo smbpasswd gebruiker
.   New SMB password:
.   Retype new SMB password:
Ook hier moet “gebruiker” worden aangepast en twee maal het nieuwe wachtwoord worden getypt.

Hierna de computer herstarten en Samba zou nu goed moeten werken.

P.S.

In de man-page staat dat spaties aan het begin, einde of tussen [sectie] namen niet belangrijk zijn. Ik heb gemerkt dat soms een probleem ontstaat met spaties in de naam van een sectie zoals [Home pc]. Voorkomen is beter dan genezen.

 

Posted by:

Joan

2 Comments

  • Joan -  24 december 2017 - 23:53

   Het lijkt al te zijn opgelost. Het werkt bij mij out of the box.
   Een map met Bestandsbeheer delen en klaar.
   Of het met Windows en Mac ook werkt weet ik niet.

   Beantwoorden

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Back to Top